Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „Dialogul culturilor – între tradiţie şi modernitate”, Ediţia a XXI-a, Alba Iulia, 2020

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Facultatea de Istorie şi Filologie

Departamentul de Filologie

CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL


organizează

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ

cu participare internaţională

 

Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate

 Ediţia a XXI-a


PRECIZĂRI DE ULTIMĂ ORĂ PRIVIND ORGANIZAREA CONFERINŢEI, ÎN CONTEXTUL STĂRII DE URGENŢĂ DECRETATE ÎN ROMÂNIA 


 

Conferinţa ştiinţifică DIALOGUL CULTURILOR - ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, organizată de Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural - Departamentul de Filologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, se află la cea de-a XXI-a ediţie şi se adresează cadrelor universitare şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor umaniste, doctoranzilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din România şi din străinătate.

Axe tematice propuse:

  • Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale/literare în spaţiul european, în sincronie şi diacronie
  • Studii culturale;
  • Discurs, limbaj, comunicare;
  • Traductologie şi interpretariat;
  • Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

 

 

Stimaţi colegi, prieteni şi colaboratori,

 

            În condiţiile date de starea de urgenţă decretată în România şi din raţiuni de protecţie a participanţilor, Comitetul de organizare a luat decizia suspendării susţinerii publice (faţă în faţă), în perioada 5-6 iunie 2020, a lucrărilor din cadrul ConferinţeiDIALOGUL CULTURILOR – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” (Ediţia a XXI-a).

 

            Menţionăm faptul că, în perioada 19-20 noiembrie 2020, Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural va organiza o manifestare ştiinţifică (dezbatere cu invitaţi), pe tema generală a Conferinţei, la eveniment fiind invitaţi să participe toţi colaboratorii noştri, care îşi vor putea susţine, în cadrul acestui eveniment, rezultatele cercetării pe care au realizat-o şi cu care s-au înscris la Conferinţă, până la data respectivă intenţia noastră fiind aceea de a publica lucrările propuse de către participanţi.

            Menţinem, aşadar, invitaţia de a vă înscrie la Conferinţa DIALOGUL CULTURILOR – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”.

În urma procesului de evaluare, lucrările propuse de către autori se vor publica în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica” (ISSN 1582-5523), periodic recunoscut CNCSIS în categoria B+ (2009 şi 2010), acreditat CNCS în categoria B (2011) şi indexat CEEOL (din 2007) şi EBSCO (din 2014) sau într-un volum cu ISBN, publicat la Editura Aeternitas, acreditată CNCS pentru domeniul Filologie în categoria C (2011).

            Lucrările propuse de către participanţi vor fi publicate în urma validării lor de către Comitetul ştiinţific (publicarea nefiind condiţionată de participarea efectivă la Conferinţă).

            Taxa de participare la Conferinţă se anulează şi rămâne valabilă doar o taxă de 100 lei pentru publicarea lucrării. Lucrările pot fi redactate în limba română, engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană. Normele de redactare se vor comunica ulterior înscrierii.

 

Noile termene din

CALENDARUL MANIFESTĂRII:

 

·       30 mai 2020: primirea FIŞEI DE ÎNSCRIERE (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, afilierea instituţională; titlul comunicării (în limba de redactare a lucrării şi în limba engleză), rezumatul de aprox. 400 de cuvinte (în limba engleză) şi 5-8 cuvinte-cheie (în limba de redactare a lucrării şi în limba engleză) pe adresa de email: conferinta_filologie_alba_iulia@yahoo.com.

Vă invităm să completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE anexată.

 

  •        15 iunie 2020: evaluarea propunerilor şi confirmarea înscrierii;
  •        15 august 2020: dată-limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso;
  •        15 septembrie 2020 - confirmarea acceptării lucrării spre publicare;
  •        1 octombrie 2020 - achitarea taxei de publicare (100 lei); o copie (scanată) a documentului se va transmite pe adresa conferinţei: conferinta_filologie_alba_iulia@yahoo.com.

 

Taxa de publicare se va achita în contul:

 

Asociaţia Pro Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

str. Unirii, nr. 15-17, Corp C, Judeţul Alba, Cod fiscal 33887538

cont bancar BCR Sucursala Alba, IBAN RO45RNCB0003145211750001

(se va preciza obligatoriu: pentru conferinţa „Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate” – Filologie 2020)

 

Echipa organizatoare vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.

 

 

 

Comitetul organizatoric:

 

Prof. univ. dr. habil. Diana Câmpan

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

Conf. univ. dr. Marcela Ciortea

Lect. univ. dr. Iuliana Wainberg-Drăghiciu

Drd. Simona Pogan

Drd. Sorina Victoria

Drd. Rebeca Marchedon