Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Prezentarea centrului

 

   

 CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL a fost înfiinţat la propunerea CATEDREI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂdin cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, ca răspuns la necesitatea de a oferi un cadru organizat pentru vasta activitate de cercetare desfăşurată de cadrele universitare. Centrul funcţionează din anul 2004 şi este autorizat de către Senatul Universităţii din luna iunie 2005, în baza reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a re3gulamentelor interne în vigoare. Are ca principal scop promovarea proiectelor de cercetare interdisciplinară şi a dialogului multicultural presupuse de actuala orientare a culturii, cercetării şi educaţiei naţionale, în contextul procesului de integrare europeană. Principala intenţie a Centrului este realizarea unor activităţi de cercetare şi elaborarea unor studii interdisciplinare care să favorizeze cunoaşterea în profunzime a fenomenelor care leagă cultura romănă de culturile europene, prin valorificarea interferenţelor şi a imaginii reciproce pe care culturile le dezvoltă în evoluţia lor (prezentarea etapelor şi a tipurilor de contacte între cultura romănă şi culturile europene şi universale, personalităţi romăne în străinătate şi personalităţi străine în Romănia, aspecte ale revuisticii naţionale şi internaţionale, fondul memorialistic, arhivele literare etc.).

     De asemenea, Centrul îşi propune stabilirea unor relaţii temeinice, lucrative, cu instituţii culturale, centre de cercetare, oameni de cultură din ţară şi din străinătate, în vederea realizării unor proiecte de cercetare şi a altor activităţi culturale care să promoveze dialogul intercultural, interetnic şi interconfesional, cu valorificarea aspectelor ce ţin de tradiţie şi de identitatea cultural-literară şi artistică.
    Pentru diseminarea imediată a rezultatelor cercetării, Centrul CCFDM, împreună cu colectivul Departamentului de Filologie, editează revistaANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA (reacreditată în 2009 şi cotată în categoria B+ CNCSIS, fiind inclusă în bazele internaţionale de date CEEOL - Central and East European Online Library), ERIH PLUS şi EBSCO. În anul 2011, revista a fost reevaluată de către CNCS şi este clasificată în categoria B. 
    Afiliată Centrului, îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Culturală „Juan Ramon Jimenez y Lucian Blaga" din Madrid, prin intermediul căreia Centrul se află în colaborare cu Ambasada Spaniei în România, Institutul „Cervantes", Fundaţia Culturală Regală a Spaniei şi Ministerul Culturii din Spania.