Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Evenimente organizate

 

 

 

Evenimentele anului 2023 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate”, ediţia a XXII-a, 19-21 mai 2023 - PROGRAM


- Conferinţa Excelenţei Sale LINO BIANCO, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Maltei în România: „Classics Alive: The Case of Vitruvius’ De Architectura”, 27 februarie 2023

 

Evenimentele anului 2021Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

- Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate”, ediţia a XXI-a, 21-22 mai 2021 - PROGRAM

 

 

Evenimentele anului 2019 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

    -  Conferinţa internaţională invitată cu tema „Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural al Franţei", 11 octombrie 2019  


Evenimentele anului 2018 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

      - Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XX-a, 7-8 iunie 2018


Evenimentele anului 2017 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

      - Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XIX-a, 9-10 iunie 2017 


Evenimentele anului 2016 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

      -  Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XVII-a, 10-11 iunie 2016 

 

 
Evenimentele anului 2015 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural  

     - Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XVII-a, 12-13 iunie 2014

     - Simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională, Centenarul naşterii lui Vintilă Horia. 4 decembrie 2015

 

 

 

 

 
Evenimentele anului 2014 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural  

     -  Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XVI-a, 13-14 iunie 2014

 

 

 

 
Evenimentele anului 2013 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural  

     -  Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XV-a, 6-8 mai 2013

     -  Conferinţa internaţională Lucian Blaga - confluenţe europene,  9 mai 2013

 

 

 

 
Evenimentele anului 2012 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural  
     -  Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate, Ediţia a XIV-a, 17-18 mai 2012

 

 

 

 
Evenimentele anului 2011 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural  
     -Colocviu internaţional cu tema Romănia şi Moldova - izvoare ale latinităţii, organizat în colaborare cu Uniunea Latină
     - Sesiunea ştiinţifică internaţională Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate, Ediţia a XIII -a, ediţie aniversară la împlinirea a două decenii de învăţămănt filologic superior la Alba Iulia
     - Invitaţie la Colocviul ştiinţific internaţional 100 de ani de la naşterea lui Emil Cioran. Interbelicul romănesc - premise, ipoteze, controverse, Poznan, Polonia

 

 

 

 

Evenimentele anului 2010 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
     - Invitaţie la Sesiunea ştiinţifică internaţională Interdisciplinar şi transdisciplinar în limbă, literatură şi pedagogie / didactică

     - Invitaţie la conferinţa cu tema Perspective contemporane în receptarea operei poetice a lui Lucian Blaga, susţinută de Acad. Eugen Simion - Preşedintele Academiei Romăne
     - Invitaţie la o seară de Dialog cultural româno - celtic 
     - Invitaţie la lansarea de carte a Acad. Marius Sala, Cum am devenit filolog
    Invitaţie la Sesiunea ştiinţifică anuală a doctoranzilor cu tema Interdisciplinar şi transdisciplinar în limbă, literatură şi didactică, Alba Iulia, 26 - 27 martie 2010

 

 

 

Evenimentele anului 2009 - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

 
     -Invitaţie la Colocviile Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din Romănia (ALGCR)
     - Invitaţie la sesiunea ştiinţifică internaţională - Provocări ale începutului de secol în limbă, literatură şi artă, Alba Iulia, 22 - 23 mai 2009
     - Invitaţie la lansarea volumului Antonio Domínguez Ortiz, SPANIA. Trei milenii de istorie, traducere de Gheorghe Vinţan
     - Invitaţie la o dezbatere despre cultivarea exprimării în limba romănă contemporană, urmată de lansarea volumelor profesorului Dorin V. Uritescu
     - Invitaţie la lansarea de volumului Mircea Popa la 70 ani
     - Întălnire cu scriitorul romăn şi american Petru Popescu şi lansarea romanului său Supleantul 
     - Invitaţie la lansarea volumelor Antonio Domínguez Ortiz, SPANIA. Trei milenii de istorie şi Mircea Popa, Relaţii culturale şi literare româno-spaniole 

 

 

 

 

Evenimentele anului 2008 - Centrul de cercetări filologice şi dialog multicultural

 
     - Invitaţie la conferinţa  REGIONAL / UNIVERSAL ÎN LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, Alba Iulia, 13-14 Iunie 2008
     - Invitaţie la lansarea volumului PAMFIL ŞEICARU, Istoria Presei

 

 

 

Evenimentele anului 2007 - Centrul de cercetări filologice şi dialog multicultural

 
     - Invitaţie la conferinţa Facultăţilor de litere din cadrul Asociaţiei Universităţilor din regiunea de dezvoltare CENTRU Alba Iulia, 8-9 Noiembrie 2007

 

 

 

Evenimentele anului 2006 - Centrul de cercetări filologice şi dialog multicultural

 
     - Invitaţie la sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională cu tema Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, 26 - 27 mai 2006