Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Prezentarea centrului

 

     CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL a fost înfiinţat la propunerea CATEDREI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, ca răspuns la necesitatea de a oferi un cadru organizat pentru vasta activitate de cercetare desfăşurată de cadrele universitare. Centrul funcţionează din anul 2004 şi este autorizat de către Senatul Universităţii din luna iunie 2005, în baza reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a re3gulamentelor interne în vigoare. Are ca principal scop promovarea proiectelor de cercetare interdisciplinară şi a dialogului multicultural presupuse de actuala orientare a culturii, cercetării şi educaţiei naţionale, în contextul procesului de integrare europeană. Principala intenţie a Centrului este realizarea unor activităţi de cercetare şi elaborarea unor studii interdisciplinare care să favorizeze cunoaşterea în profunzime a fenomenelor care leagă cultura romănă de culturile europene, prin valorificarea interferenţelor şi a imaginii reciproce pe care culturile le dezvoltă în evoluţia lor (prezentarea etapelor şi a tipurilor de contacte între cultura romănă şi culturile europene şi universale, personalităţi romăne în străinătate şi personalităţi străine în Romănia, aspecte ale revuisticii naţionale şi internaţionale, fondul memorialistic, arhivele literare etc.).
     De asemenea, Centrul îşi propune stabilirea unor relaţii temeinice, lucrative, cu instituţii culturale, centre de cercetare, oameni de cultură din ţară şi din străinătate, în vederea realizării unor proiecte de cercetare şi a altor activităţi culturale care să promoveze dialogul intercultural, interetnic şi interconfesional, cu valorificarea aspectelor ce ţin de tradiţie şi de identitatea cultural-literară şi artistică.
    Pentru diseminarea imediată a rezultatelor cercetării, Centrul CCFDM, împreună cu colectivul Departamentului de Filologie, editează revista ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA (reacreditată în 2009 şi cotată în categoria B+ CNCSIS, fiind inclusă în baza internaţională de date CEEOL – Central and East European Online Library). În anul 2011, revista a fost reevaluată de către CNCS şi este clasificată în categoria B. Din 2014, revista este inclusă şi în baza de date EBSCO.
   Afiliată Centrului, îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Culturală „Juan Ramon Jimenez y Lucian Blaga" din Madrid, prin intermediul căreia Centrul se află în colaborare cu Ambasada Spaniei în Romănia, Institutul „Cervantes", Fundaţia Culturală Regală a Spaniei şi Ministerul Culturii din Spania.

 

 

     REZULTATE ALE MEMBRILOR CCFDM

 


     Membrii Centrului au contractat două proiecte de cercetare de tip grant, ambele finalizate: grant CNCSIS: Presa romănească şi ideea naţională. Dicţionar, antologie, studiu, dosar critic şi grant Academia Romănă: Geografia literară a judeţului alba. Scriitori, reviste, biblioteci, cărţi rare, case memoriale.

Activitatea membrilor colectivului este, în general, direcţionată spre acoperirea specificului Centrului de cercetări, publicându-se un număr considerabil de volume (la edituri recunoscute de CNCSIS/CNCS sau de prestigiu), studii şi articole de istoria limbii şi literaturii romăne, teorie şi critică literară, literatură comparată, estetică şi imagologie, precum şi cu privire la multiculturalitate şi multilingvism, ediţii îngrijite, volume omagiale.
    Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural este organizatorul principal al Sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate, aflată la cea de-a XXI-a ediţie (2020). Manifestarea reuneşte, în fiecare an, zeci de cadre universitare şi cercetători, dar şi masteranzi şi doctoranzi, din ţară şi din străinătate.