Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Organigrama

 

STRUCTURA
CENTRULUI DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL 

DIRECTOR CENTRU: Prof. univ. dr. habil. Diana CÂMPAN


Director onorific: Prof. univ. dr. Ileana GHEMEŞ


Secretar ştiinţific: Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN


Membri:


  Prof. univ. dr. Ileana GHEMEŞ

  Prof. univ. dr. Ion BUZAŞI

  Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN

  Prof. univ. dr. Mircea POPA

  Prof. univ. dr. Diana CÂMPAN

  Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

  Conf. univ. dr. Marcela CIORTEA

  Conf. univ. dr. Valeria PIORAŞ

  Conf. univ. dr. Rodica PIOARIU

  Conf. univ. dr. Constantin MLADIN

  Lect. univ. dr. Paul NANU

  Lect. univ. dr. Valentin TODESCU

  Lect. univ. dr. Iuliana WAINBERG

  Asist. univ. dr. Cristina VĂNOAGĂ

  Asist. univ. dr. Emilia IVANCU (Institutul Limbii Române)

  drd. Sorina VICTORIA

  drd. Simona CRĂCIUN

  drd. Larisa LAZĂR

  drd. Violeta ŞIPOŞ

  drd. Rebeca MARCHEDON

  drd. Carmen Ioana POPA

  profesor dr. Carmen VASILCA

  profesor dr. Gabriela GÂLEA

  profesor dr. Elena Nadia VESA

  profesor dr. Ramona RUSU

  cercetător independent: dr. Ofelia UŢĂ (Spania)

  Referent imagine: Mădălin ORDEAN


STRUCTURI ASOCIATE:


-            Cercul de Etnologie „Ovidiu Bârlea" al UAB (coord. Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN)


-             Cercul de Filologie comparată şi Istorie literară „Ion BREAZU” al UAB (coord. Conf. univ. dr. Marcela CIORTEA)


INSTITUŢII ŞI ASOCIAŢII COLABORATOARE:


-         Universitatea „Adam Mickiewicz", Poznań, Polonia

-         Asociaţia Culturală „Juan Ramon Jimenez y Lucian Blaga", Alcalà de Henares, Spania