Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Organigrama

 

CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

ORGANIGRAMA

2015

 

 

 

DIRECTOR

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEŞ

DIRECTOR EXECUTIV

Conf. univ. dr. DIANA CÂMPAN

Secretar ştiinţific

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

 

 

 

 

 

 

COLECTIVE ŞI TEME DE CERCETARE

 

 

 

COORD. ŞT.

Prof. dr.

MIRCEA POPA

Ÿ Filologi italieni despre Romănia

Ÿ Scriitori romăni în Spania

Ÿ Figuri blăjene în ipostaze lirice

COORD. ŞT.

Prof. dr.

ION BUZAŞI

Ÿ Cărturari blăjeni în spaţiul italic

COORD. ŞT.

Prof.. dr.

ILEANA GHEMEŞ

Ÿ Relaţii culturale şi literare romăno-spaniole

Ÿ Relaţii culturale şi literare romăno-poloneze

COORD. ŞT.

Prof. dr.

CONSTANTIN

CUBLEŞAN

Ÿ Dicţionarul personajelor din teatrul lui Marin Sorescu

Ÿ Dicţionarul personajelor din teatrul lui Delavrancea

Ÿ Dicţionar de literatură romănă pentru copii

COORD. ŞT.

Conf. dr.

DIANA CÂMPAN

Ÿ Identitate culturală romănească şi toposuri europene în scrieri memorialistice contemporane

COORD. ŞT.

Lect. dr.

MARCELA CIORTEA

Ÿ Multiculturalitate şi multilingvism

COORD. ŞT.

Conf. dr.

RODICA PIOARIU

Ÿ Relaţii culturale şi literare romăno-engleze

COORD. ŞT.

Conf. dr.

VALERIA PIORAŞ

Ÿ Relaţii culturale şi literare romăno-franceze

COORD. ŞT.

Conf. dr.

VALERIA PIORAŞ

Ÿ Multiculturalitate şi multilingvism. Probleme de traductologie

 

 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

Universitatea din Chişinău Republica Moldova

Prof. dr. MIHAI CIMPOI

UNIVERSITATEA „ADAM MICHKIEWICZ"

POZNAN - POLONIA

Prof. dr. ZDZISLAW HRZHOROWICZ

UNIVERSITATEA  ALCALá de Henares

MADRID - SPANIA

Prof. dr. Jaime Gómez de Caso Zuriaga

AsociaţiA CulturalĂ

„Juan Ramón Jiménez y Lucian Blaga"

MADRID - SPANIA

Gheorghe Vinţan

Institutului „Cervantes"

Bucureşti

Prof. univ. dr. Maria Petrescu

CENTRUL CULTURAL BRITANIC

 

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ

CLUJ-NAPOCA

 

UNIVERSITE DE PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE - FRANŢA

 

 

Universitatea din Bălţi 

Republica Moldova

 

 

FILIALA ASOCIAŢIEI CULTURALE 

„Juan Ramon JIMENEZ Y Lucian BLAGA"

Responsabila Filialei

Conf. dr. Diana Cămpan

 

 

 

 

MEMBRII CENTRULUI DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

Prof. univ. dr. Ileana Ghemeş

Prof. univ. dr. Ion Buzaşi

Prof. univ. dr. Constantin Cubleşan

Prof. univ. dr. Mircea Popa

Conf. univ. dr. Valeria Pioraş

Conf. univ. dr. Rodica Pioariu

Conf. univ. dr. Diana Cămpan

Conf. univ.  dr. Constantin Mladin

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

lect. univ. dr. Marcela Ciortea

Lect. univ. dr. Petronela Wainberg

Prof. dr. ZDZISLAW HRZHOROWICZ UNIV. „ADAM MICHKIEWICZ", POZNAN - POLONIA

 

Prof. dr. Jaime Gómez de Caso Zuriaga, univ. ALCALá de Henares,, SPANIA

 

Prof. univ. dr. Maria Petrescu, Institutului „Cervantes" Bucureşti

 

REFERENŢI

 

Referent imagine şi marketing:

MĂDĂLIN ORDEAN

 

Referent traducător, translator

CRISTINA VĂNOAGĂ

 

 

Lect. univ. dr. Valentin Todescu

Asist. dr. Iuliana Wainberg-Drăghiciu

profesor dr. Ovidiu Ivancu

profesor dr. Monica GROSU

profesor dr. Ligia DIMITRIU

profesor dr. Elena Nadia Ramona Vesa

profesor dr. Ramona BLĂJAN

profesor drd. Cristina Vănoagă

profesor Ioan Hădărig

 

                   DIRECTOR,                                                                                                                               DIRECTOR EXECUTIV,

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEŞ                                                                                                  Conf. univ. dr. DIANA CÂMPAN