Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Organigrama

 

 

STRUCTURA
CENTRULUI DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURALDIRECTOR CENTRU: Prof. univ. dr. habil. Diana CÂMPAN

Director onorific: Prof. univ. dr. Ileana GHEMEŞ

Director adjunct: Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN


Membri:

  

  Prof. univ. dr. Ileana GHEMEŞ

  Prof. univ. dr. Ion BUZAŞI

  Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN

  Prof. univ. dr. Mircea POPA

  Prof. univ. dr. Diana CÂMPAN

  Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

  Conf. univ. dr. Marcela CIORTEA

  Conf. univ. dr. Valeria PIORAŞ

  Conf. univ. dr. Rodica PIOARIU

  Conf.. univ. dr. Iuliana WAINBERG

  Conf. univ. dr. Paul NANU

  Lect. univ. dr. Valentin TODESCU

  Lect.. univ. dr. Cristina VĂNOAGĂ

  Lect. univ. dr. Emilia IVANCU (ASE Bucureşti)

  Lect. drd. Sorina VICTORIA

  Asist. drd. Diana ŞANDRU

  Asist. drd. Bianca TINCU

  Asist. drd. Simona CRĂCIUN

  profesor dr. Carmen VASILCA

  profesor dr. Gabriela GÂLEA

  profesor dr. Ramona RUSU

  profesor dr. Violeta ŞIPOŞ

  profesor drd. Valentina HAIDUC

  profesor drd. Alice JURCOVEŢ

  profesor drd. Rodica OLTEAN

  Asist. drd. Rebeca MARCHEDON

  drd. Larisa LAZĂR

  cercetător independent: dr. Ofelia UŢĂ (Spania)

 

  Referent imagine: Mădălin ORDEAN


STRUCTURI ASOCIATE:


-            Cercul de Etnologie „Ovidiu Bârlea" al UAB (coord. Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN)

-             Cercul de Filologie comparată şi Istorie literară „Ion BREAZU” al UAB (coord. Conf. univ. dr. Marcela CIORTEA)


INSTITUŢII ŞI ASOCIAŢII COLABORATOARE:

-          Începând cu anul 2023, CCFDM a încheiat Parteneriatul de colaborare cu Academia Română-Filiala Timişoara (Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”).

-         Universitatea „Adam Mickiewicz", Poznań, Polonia

-         Asociaţia Culturală „Juan Ramon Jimenez y Lucian Blaga", Alcalà de Henares, Spania