Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

 

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL DE LITERE

CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

 

VĂ INVITĂ LA

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

 

DIALOGUL CULTURILOR –

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

 Ediţia a XXII-a

Alba Iulia, 19-21 mai 2023

 


PROGRAMUL CONFERINŢEI poate fi consultat AICI:

 

 

Conferinţa ştiinţifică DIALOGUL CULTURILOR – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, organizată de Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural – Departamentul de Litere din cadrul Facultăţii de Istorie, Litere şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se află la cea de-a XXII-a ediţie şi se adresează cadrelor didactice universitare şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor umaniste şi din domenii asociate, doctoranzilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Axe tematice propuse:

 • Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale/literare în spaţiul european, în sincronie şi diacronie
 • Istoria culturii şi literaturii române;
 • Literatură universală şi comparată;
 • Folclor, etnografie şi etnologie; antropologie culturală;
 • Limba română, istoria limbii române; lingvistică generală şi comparată;
 • Limba latină; filologie romanică;
 • Studii culturale; filozofia culturii; teoria mentalităţilor; istoria artelor;
 • Discurs, limbaj, comunicare;
 • Traductologie şi interpretariat;
 • Limba română ca limbă străină;
 • Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

 

CALENDARUL CONFERINŢEI

 

·       23 aprilie 2023: primirea fişei de înscriere (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, afilierea instituţională; titlul comunicării (în limba de redactare a lucrării şi în limba engleză), rezumatul de aprox. 400 de cuvinte (în limba engleză) şi 5-8 cuvinte-cheie (în limba de redactare a lucrării şi în limba engleză) pe adresa de email: albaiulia.litere.2023@gmail.com. Vă invităm să completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE anexată.

·       Lucrările pot fi prezentate în limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană.

·       Date importante:

o   7 mai 2023: evaluarea propunerilor şi confirmarea înscrierii;

o   14 mai 2023: comunicarea programului conferinţei;

o   19-21 mai 2023: susţinerea lucrărilor, dezbateri, alte evenimente asociate

o   31 august 2023: dată-limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso.

 

Lucrările susţinute în cadrul conferinţei şi transmise in extenso vor fi selectate, în urma evaluării în sistem peer-review, spre a fi publicate în revista ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, publicaţie ştiinţifică acreditată CNCS (2020) în categoria B şi indexată internaţional (ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO) sau într-un volum (format DVD) cu ISBN, la Editura Universităţii, acreditată CNCS (2020) categoria C – domeniul Filologie.

 

Normele de redactare se vor comunica ulterior.

Cheltuielile pentru transport şi cazare le revin participanţilor.

Echipa organizatoare vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.

 

 

 FIŞA DE ÎNSCRIERE POATE FI DESCĂRCATĂ DE AICI: FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 


Comitetul organizatoric:

 

Prof. univ. dr. habil. Diana Câmpan

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

Conf. univ. dr. Marcela Ciortea

Conf. univ. dr. Iuliana Wainberg-Drăghiciu

Conf. univ. dr. Coralia Telea

Asist. univ. drd. Sorina Victoria

Asist. drd. Diana Şandru

 

Contact:

albaiulia.litere.2023@gmail.com