Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Conferinţa naţională cu participare internaţională DIALOGUL CULTURILOR – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, ediţia a XXI-a, 21-22 mai 2021

 

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

 

 

VĂ INVITĂ LA

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

 

DIALOGUL CULTURILOR – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

 

Ediţia a XXI-a

Alba Iulia, 21-22 mai 2021

EVENIMENT ONLINE

_________________________________________________________

IMPORTANT! ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR CARE AU TRIMIS LUCRĂRI SPRE PUBLICARE:

DAT FIIND NUMĂRUL MARE DE LUCRĂRI TRIMISE, ESTE NECESARĂ PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALIDARE: 30 SEPTEMBRIE 2021. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

 

 

 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI (link)


 


 

Conferinţa ştiinţifică DIALOGUL CULTURILOR – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, organizată de Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural – Departamentul de Filologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se află la cea de-a XXI-a ediţie şi se adresează cadrelor universitare şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor umaniste şi din domenii asociate (din România şi din străinătate), doctoranzilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Axe tematice propuse:

  • Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale/literare în spaţiul european, în sincronie şi diacronie
  • Istoria culturii şi literaturii române, literatură universală şi comparată;
  • Folclor, etnografie şi etnologie; antropologie culturală;
  • Limba română, istoria limbii române, lingvistică generală şi comparată
  • Limba latină şi filologie romanică;
  • Studii culturale; filozofia culturii; teoria mentalităţilor; istoria artelor;
  • Discurs, limbaj, comunicare;
  • Traductologie şi interpretariat;
  • Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

 

CALENDARUL CONFERINŢEI

 

·       1 mai 2021: primirea fişei de înscriere (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, afilierea instituţională; titlul comunicării (în limba de redactare a lucrării şi în limba engleză), rezumatul de aprox. 400 de cuvinte (în limba engleză) şi 5-8 cuvinte-cheie (în limba de redactare a lucrării şi în limba engleză) pe adresa de email: conferinta_filologie_alba_iulia@yahoo.com  . Vă invităm să completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE anexată şi să o trimiteţi la adresa de email menţionată. Nu se percepe taxă de participare la Conferinţă! Lucrările pot fi prezentate în limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană.

·       10 mai 2021: evaluarea propunerilor şi confirmarea înscrierii;

·       14 mai 2021: comunicarea programului conferinţei;

·       21-22 mai 2021: susţinerea lucrărilor, dezbateri, alte evenimente asociate (online)

·       15 iunie 2021: dată-limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso.

 

Lucrările susţinute în cadrul conferinţei şi transmise in extenso vor fi selectate, în urma evaluării de către Comitetul Ştiinţific, spre a fi publicate în revista ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, revistă acreditată CNCS (2020) în categoria B şi indexată internaţional (ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO) sau într-un volum (format DVD) cu ISBN, la Editura Universităţii, acreditată CNCS (2020) categoria C – domeniul Filologie.

Taxa de publicare în revistă este de 100 lei şi va fi achitată doar de către autorii ale căror lucrări vor fi selectate spre publicare.

Pentru lucrările selectate spre a fi publicate în volum taxa de publicare este de 50 lei.

Autorii vor fi informaţi, cu privire la acest aspect, până la data de 30 septembrie 2021.

DAT FIIND NUMĂRUL MARE DE LUCRĂRI TRIMISE, ESTE NECESARĂ PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALIDARE. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!


Normele de redactare se vor comunica ulterior.

Echipa organizatoare vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.

 

 

Vă aşteptăm cu plăcere şi cu mult interes contribuţiile!